Анализ на разходите на предприятието


В общите разпоредби на националните счетоводни стандарти разходите се определят като намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, или увеличаване на пасивите, което...
 

Методика за управление и наблюдение на риска


Изготвяне на стратегии за управление на риска (ур) за изготвянето на подходящи стратегии за управлението на риска е необходимо да се направи оценка на способността за управление на риска /ур/ в университета чрез интервюта...
 

Бизнес план


Настоящият проект е насочен към създаването на салон за красота „Grazia“,където всеки може да намери съчетание на истинско качество и добра цена....
 

Бизнес план “Вертен” ООД - София


Маркетинговият подход поставя производството и продажбите на стоки в зависимост от нуждите на купувачите. В борбата за достигане до купувача и за най- добро задоволяване на неговите нужди се мобилизират всички...
 

Анализ на организационно-управленческата структура на функциониращо в съвременните условия акционерно дружество


Целта на настоящата работа е анализ на организационно-управленческата структура на функциониращо в съвременните условия акционерно дружество....
 

Бизнес проект за разширяване на дейноста на хотелски комплекс "Мирела"


описание на дейността на фирмата до момента,план за разширение на дейността на фирмата,изчисления на плюсовете и минусите при новия проект,изчисления за бъдещ заем и краен резултат....
 

Амортизационна политика на ДМА


Икономическата политика, която Република България е приела да осъществи, поставя редица проблеми и задачи пред българската икономика, и в частност българските фирми. Един от най-актуалните проблеми, които стоят пред...
 

Финансов анализ и анализ на финансовото състояние на фирма


Сега в условията на глобална криза, пазарните реалности налагат да се търсят и прилагат нови подходи от страна на отделните предприятия за да стане възможно както оцеляването, така и по-нататъшното им развитие...
 

Изследване и анализ на междуличностните отношения в "Овергаз запад" АД и "Овергаз инк" АД pro

22 яну 2018
·
86
·
18,889
·
1
·
19
·
150.00 лв.

Настоящата разработка представя резултатите от извършено проучване на организационната среда в "Овергаз инк." АД и нагласите на служителите за развитие в компанията. Междуличностните отношения са сложни отношения и винаги ще носят особеностите...

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Бизнес анализ с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент