Доклад за проведена учебна практика в „Неда Турс” ЕООД


Фирмената култура представя съвкупността от норми, правила, практики, ценности, традиции, които се проявяват в рамките на организацията. Това са така наречените елементи на културата...
 

Влияние на растежа на държавните разходи върху растежа на националния доход


Нарастването на държавните разходи е основно, важно явление на всяка финансова система. Разгледана в по кратки отрязъци от време, то може да има и по бавни темпове, но за дълги периоди измененията са значителни...
 

Бизнес план на фирма


Материалът съдържа бизнес план на екоферма за производство на биохумос от торни червеи...
 

Конституцията от 1991г.


Идеите за конституция и парламент, за изборност и представителност възникват още преди възобновяването на българската държава през 1878 г. под влияние на европейската мисъл и практика...
 

Перспективи за догонване на икономиките от ЕС до 2020 г.


България е в периферията на Европа не само в географски, но и в икономически и социален смисъл. У нас твърде дълго отсъстваше стратегическото мислене и резултатите са налице...
 

Предимства на ЕООД

22 юни 2012
·
2
·
466
·
19

Описани са предимствата и недостатъците на ЕООД и ООД. Сравнени са с предимствата и недостатъците на ЕТ....
 

Изследване и стратегически избор на пазарна възможност за развитие на ортопедична болнична помощ в МБАЛ АД - Бургас


Маркетингът е процес на планирането и изпълнението на концепцията, на ценообразуването, промоцията и дистрибуцията на идеи, стоки и услуги за създаване на размяна, която да удовлетворява целите на отделните индивиди и организации. Необходими са...
 

Инвестиционен проект


Основната идея на проектното предложение е да се използва потенциала на земенската община за предлагане на природо-съобразен интегриран туристически продукт...
 

Лонгидюдни изследвания


Метод за изследване в бизнеса - лонгитюдно излседване, още наричано "дългсрочно изследване"...
 

Доклад за преддипломен стаж


Описание на бизнеса и общо фирмено управление – предмет на дейност, мисия, цели, стратегии, стил на ръководство, организационна структура на управление, фирмена култура...
1 2 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Бизнес анализ с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент