Доклад за проведена учебна практика в „Неда Турс” ЕООД


Фирмената култура представя съвкупността от норми, правила, практики, ценности, традиции, които се проявяват в рамките на организацията. Това са така наречените елементи на културата...
 

Доклад за преддипломен стаж


Описание на бизнеса и общо фирмено управление – предмет на дейност, мисия, цели, стратегии, стил на ръководство, организационна структура на управление, фирмена култура...
 

Влияние на растежа на държавните разходи върху растежа на националния доход


Нарастването на държавните разходи е основно, важно явление на всяка финансова система. Разгледана в по кратки отрязъци от време, то може да има и по бавни темпове, но за дълги периоди измененията са значителни...
 

Лонгидюдни изследвания


Метод за изследване в бизнеса - лонгитюдно излседване, още наричано "дългсрочно изследване"...
 

Инвестиционен проект


Основната идея на проектното предложение е да се използва потенциала на земенската община за предлагане на природо-съобразен интегриран туристически продукт...
 

Изследване и стратегически избор на пазарна възможност за развитие на ортопедична болнична помощ в МБАЛ АД - Бургас


Маркетингът е процес на планирането и изпълнението на концепцията, на ценообразуването, промоцията и дистрибуцията на идеи, стоки и услуги за създаване на размяна, която да удовлетворява целите на отделните индивиди и организации. Необходими са...
 

Предимства на ЕООД

22 юни 2012
·
2
·
466
·
19

Описани са предимствата и недостатъците на ЕООД и ООД. Сравнени са с предимствата и недостатъците на ЕТ....
 

Перспективи за догонване на икономиките от ЕС до 2020 г.


България е в периферията на Европа не само в географски, но и в икономически и социален смисъл. У нас твърде дълго отсъстваше стратегическото мислене и резултатите са налице...
 

Конституцията от 1991г.


Идеите за конституция и парламент, за изборност и представителност възникват още преди възобновяването на българската държава през 1878 г. под влияние на европейската мисъл и практика...
 

Бизнес план на фирма


Материалът съдържа бизнес план на екоферма за производство на биохумос от торни червеи...
1 2 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Бизнес анализ с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент