Бизнес план за производство на еко сирене с пробиотици pro

13 юли 2013
·
22
·
3,278
·
4
·
283
·
60.00 лв.

Една от основните групи храни в ежедневното меню на българина е тази на млечните продукти. Сред тях най-консумиран и предпочитан продукт е бялото саламурено сирене. Търсенето на този продукт е относително постоянно с незначителни сезонни колебания...
 

Изследване и анализ на междуличностните отношения в "Овергаз запад" АД и "Овергаз инк" АД pro

22 яну 2018
·
86
·
18,889
·
5
·
150.00 лв.

Настоящата разработка представя резултатите от извършено проучване на организационната среда в "Овергаз инк." АД и нагласите на служителите за развитие в компанията. Междуличностните отношения са сложни отношения и винаги ще носят особеностите...
 

Оценка и анализ за конкурентоспособността на бизнес организацията pro

11 май 2017
·
18
·
3,819
·
21
·
12.00 лв.

Пивоварна Каменица АД е основана през 1881 година, която от 1995г е собственост на най-големия пивовар в света по обем - Inbev. Молсън Коорс придобива Каменица АД през 2012 г. Тя е производител на марката Каменица...
 

Мениджмънт на аутсорсинга pro

12 яну 2017
·
26
·
5,501
·
12.00 лв.

Курсова работа по Бизнес икономика на тема "Мениджмънт на аутсорсина" при доц. д-р К.Димитров. Оценката за нея е отличен 6...
 

Бизнес план на зала за танци Чудесия pro

11 ное 2015
·
25
·
6,259
·
42
·
20.00 лв.

Инвестирането в културни и творчески индустрии може да даде тласък на икономиката на един регион и да подобри социалното приобщаване. Основната идея на екипа е създаване на многофункционална зала за спортни и народни танци в град Пазарджик, област...
 

Казус за есеистичен анализ и интерпретация по "Бизнес етика" - колата "Форд" pro


В настоящата разработка ще бъде направен анализ на конкретната ситуация от зададения казус през призмата на теорията за бизнес етиката в организациите. Въпросът, на който избрах да отговоря, е първият от поставените...
 

Психология на бизнеса pro


Бизнесът в съвременният свят се развива в непрекъснато изменяща се среда, в която няма нищо сигурно – всеки ден е различен и за съжаление носи една безкрайна несигурност за утрешния ден...
 

Бизнес анализът като антикризисен инструмент pro


Бизнес анализът на фирмената дейност, разбиран и анализиран както на макроравнище на обкръжаващата фирмата среда, но така също и свързан с вътрешните фактори на влияние в самата фирма, е предпоставка за нейната ефективност и пазарна...
 

Същност, видовe и хaрaктeрни особeности нa бизнeс срeдaтa нa съврeмeнния eтaп в Бългaрия pro


Бизнeс срeдaтa в Бългaрия e широко дискутирaн aктуaлeн проблeм в съврeмeннaтa бългaрскa рeaлност. Сaмото понятиe бизнeс обaчe e достa относитeлно, тaкa чe зa цeлитe нa нaстоящия aнaлиз e добрe зa сe зaпочнe с изяснявaнeто му...
 

Бизнес анализ при проф. Димитрова pro

10 ное 2014
·
13
·
5,894
·
8
·
72
·
5.00 лв.

Същност, съдържание, предмет и обект на анализа на стопанската дейност. Обект на анализа са всички явления и процеси в стопанската дейност на предприятието, с чиято детайлизация, например проявен в количествени и качествени показатели за финансовия и...